Inwestor Forex musi znać różne rodzaje wskaźników. Inwestowanie na rynku walutowym wymaga pewnej wiedzy.

Najważniejsze informacje o wskaźnikach:

wskaźnik nr 1: narzędzie do śledzenia trendu
Można zarabiać na trendzie, inwestując zgodnie z jego kierunkiem. Narzędzie to pomaga w inwestowaniu – należy śledzić ruchomą średnią punktu przecięcia poziomu ceny bezpieczeństwa oraz wskaźnik na wykresie pary walut.
Wskaźnikiem drugim jest narzędzie potwierdzające trend. Narzędzie to stosuje się w celu określania sygnału do zakupu lub sprzedaży. MACD, czyli Moving Average Convergence Divergence jest wskaźnikiem stosowanym w latach 60. XX wieku. Pozwala on zbadać zbieżności oraz rozbieżności, czyli określać różnice między dwiema średnimi ruchomymi.

Wskaźnik nr 3 umożliwia ocenę pozycji pary walut. Inwestorzy powinni handlować korzystając z głównego trendu. Trzydniowy wskaźnik RSI, czyli wskaźnik relatywnej siły trendu, pozwala wyliczyć łączną liczbę dni, w których zdarzały się wahania cen.

Wskaźnik nr 4 opisuje najlepszy moment sprzedaży z zyskiem. Można korzystać z narzędzia o nazwie granica Bollingera, które dodaje oraz odejmuje odchylenia zmian ceny w danym czasie od średniej ceny sprzedaży w takim przedziale czasu.

 
Nie są to jedyne wskaźniki, lecz te właśnie należą do najpopularniejszych metod stosowanych przez profesjonalnych inwestorów. I na nich koniecznie należy się skupić, dbając o jakość transakcji. Zachęcamy do takiego właśnie postępowania, aby zyski przeważały nad stratami, a inwestor pobierał cenną naukę. Więcej o inwestowaniu na rynku Forex dowiesz się na stronie profesjonalnego tradera Forex – Vladimira Ribakov’a.