Metale i stopy metali są obrabiane metodą obróbki plastycznej. Nacisk na metal wywierają narzędzia, a ich kształty korygowane są na stałe. Kształtowanie metali przeprowadza się na zimno lub gorąco, w warunkach warsztatów lub zakładów komercyjnych.

Sposoby obróbki plastycznej metali

Metody obróbki plastycznej są różnorodne:

  • walcowanie, czyli zgniatanie walcami;
  • kucie metali młotami, kowarkami lub prasami;
  • ciągnienie;
  • tłoczenie;
  • wyciskanie przy użyciu matrycy.

Jak wygląda obróbka plastyczna metali?

Obróbka na zimno zwiększa wytrzymałość oraz twardy charakter materiałów, ale odkształcalność zmienia się na gorsze. Obróbka plastyczna znana była już 3000 lat przed obecną erą. Obecnie obróbka pomocna jest przy produkowaniu samochodów – tłoczona jest karoseria, a podwozie i elementy silnika wykuwa się ręcznie.

Atuty obróbki plastycznej metali

Dzięki obróbce plastycznej oszczędza się materiał, zmniejsza koszty, poprawia cechy fizyczne i mechaniczne przerobionego materiału, zachowana jest zawsze ciągłość włókien. Obróbka plastyczna pozwala nadać odpowiedni kształt tworzonym elementom. Wadą obróbki plastycznej jest konieczność stosowania drogich maszyn i narzędzi. Proces obróbki przeprowadza się zawsze na zimno, ciepło albo też gorąco. Obróbka wymaga stosowania matryc, stempli, ciągadeł, rolek, kowadeł i walców. Tłoczniki oraz przyrząd Ruta również bywa przydatna w obecnych czasach. Firmy nabywają bardzo chętnie ciągarki, giętarki, kowarki, kuźniarki, prasy, walcarki, zaginarki, zgniatarki obrotowe, zwijarki i żłobiarki.

 

Czemu kuje się metale?

Metale kuje się, można też wyciskać je, ciąć, tłoczyć, giąć, nagniatać, nitować. Można je także łączyć ze sobą wybuchowo lub nie stosując w ogóle nitów. Kucie jest ręczne, znane jest także kucie maszynowe. Kucie maszynowe należy do działań prostych, a kucie ręczne jest działaniem kowala. Jest to rzemieślnik mający kwalifikację oraz wiedzę, który funkcjonuje od wieków. Kucie jest swobodne lub matrycowe. Obróbkę plastyczną przeprowadza się od 20 do 550 stopni Celsjusza. W najniższej temperaturze modelowane są cyna i cynk. Obróbka plastyczna realizowana jest w hutach, firmach czy też warsztatach. Do realizowania takich działań niezbędne są kosztowne urządzenia i narzędzia, a także wykwalifikowani i doświadczeni pracownicy. Przestrzeganie zasad bhp i dobre warunki pracy są wspólnymi obowiązkami pracodawców i pracowników. Osłony maszyn i urządzeń, odpowiednie obuwie oraz odzież robocza pracowników, wentylacja i klimatyzacja są potrzebne do wykonania obróbki plastycznej.

 

Obróbka plastyczna stosowana jest w instytutach badawczych, na uczelniach wyższych, znaną dogłębnie w teorii oraz praktyce. Działaniem takowym zajmują się też firmy takie jak NITRID zajmująca się głównie Azotkiem Boru. Obróbka plastyczna na pewno będzie nadal stosowana, a firmy czerpać będą z niej profity, zyskując produkty wysokiej jakości. Nie ma obecnie żadnej innej metody, która mogłaby zastąpić obróbkę plastyczną.