Do tej pory poznaliśmy 118 pierwiastków chemicznych. Zdecydowana większość z nich jest metalami. Już w czasach starożytnych znano i wykorzystywane niektóre z licznie występujących metali. Były to: srebro, złoto, żelazo, ołów, cyna, miedź. Zdecydowana większość metali (są tylko dwa wyjątki: złoto i miedź) jest srebrzystobiała. Wszystkie są kowalne, ciągliwe, dobrze przewodzą prąd i elektryczność, mają stan stały (wyjątkiem jest rtęć). Prawie wszystkie też mają dużą gęstość i wysoką temperaturę topnienia i wrzenia. Pewne metale – potas, sód – muszą być chronione przed wilgocią i powietrzem, gdyż są pierwiastkami bardzo aktywnymi. Z kolei inne, jak na przykład osm, pallad, platyna, są mało aktywne i bardzo trudno wchodzą w reakcje z innymi metalami.

Przedmioty wykonane z metali otaczają nas na każdym kroku. To zasługa tego, że poddają się one różnym metodom obróbki w czasie, której następuje zmiana ich właściwości chemicznych i fizycznych. W chwili obecnej istnieje kilka metod obróbki metali. Można je poddać obróbce:

 • skrawaniem;
 • cieplnej;
 • chemicznej;
 • cieplno-chemicznej;
 • plastycznej.

Obróbka plastyczna metali dzieli się z kolei na kilka innych metod. Podział ten został dokonany według kryterium odkształcania metali. W obróbce plastycznej odkształcanie to może zostać dokonane metodą:

 • kucia;
 • walcowania;
 • ciągnienia;
 • tłoczenia;
 • wyciskania.

Metodę wyciskania stosuje się między innymi do wyciskania wyrobów hutniczych i części maszyn. Metodą tą można uzyskać produkty zaliczone do kilku grup. Są to między innymi naczynia, pręty bądź rury. Produkty te uzyskuje się wybierając jeden ze sposobów:

 • wyciskania:
 • współbieżne;
 • przeciwbieżne;
 • złożone – łączy wyciskanie współbieżne z przeciwbieżnym;
 • z wypływem bocznym.

Metal, który będzie poddawany obróbce poprzez wyciskanie może zostać wcześniej podgrzany do temperatury wyższej niż temperatura otoczenia. Ale wyciskany metal może mieć także temperaturę otoczenia. W zależności od tego, jaką ma temperaturę wyciskanie przeprowadzane jest metodą:

 • na zimno;
 • na gorąco;
 • na ciepło.

Wyciskanie na zimno bardzo często wybierane jest, jako metoda otrzymania części maszyn, które muszą być niezwykle dokładne, a do tego wyróżniać się bardzo gładką powierzchnią i wysoką jakością. Wyciskanie na gorąco jest stosowane wtedy, kiedy wiadomo, że uzyskany materiał będzie poddany dalszej obróbce. Nie musi to więc być materiał idealnie gładki. Wszelkie niedociągnięcia zostaną bowiem usunięte w dalszym etapie obrabiania. Jakość materiałów uzyskanych w obróbce na ciepło jest porównywalna z tymi otrzymanymi w obróbce na zimno.

 

Wyciskanie aluminium i innych metali: www.nitrid.eu/861/wyciskanie-stopow-aluminium/