Na samym początku wyjaśnijmy sobie czym są obligacje. Obligacje zwane również popularnie papierami dłużnymi to nic innego jak pisemne zobowiązanie (w obecnych czasach duża część obligacji istnieje tylko i wyłącznie w formie zapisu elektronicznego) do zwrotu pożyczonej kwoty pieniędzy w ściśle określonym czasie z określonym w umowie oprocentowaniem. Generalnie rzecz biorąc emitentem obligacji są najczęściej rządy krajów które generują deficyty finansów publicznych oraz przedsiębiorstwa.

Główną zasadą na rynku obligacji – dokładnie tak samo jak w gospodarce rynkowej jest fakt że im większe ryzyko nie oddania pieniędzy na czas wraz z odsetkami tym oprocentowanie obligacji wyższe czyli więcej możemy na nich zarobić. Jeśli chcemy zarobić dobre pieniądze na obligacjach to przede wszystkim nie powinniśmy kupować obligacji bardzo wiarygodnych krajów takich jak na przykład Stany Zjednoczone gdyż oprocentowanie takich obligacji wygląda dosłownie gorzej niż nędznie – a odsetki uwzględniając poziom inflacji mogą po prostu nie wystarczyć nam na przysłowiowego kebaba.

Prawdziwą sztuką jeśli chodzi o zakup obligacji w celu ich późniejszej odsprzedaży czy też realizacji zysku wraz z datą wykupu takich obligacji jest szacowanie ryzyka. Chcąc zarobić na prawdę godne pieniądze musimy kupować obligacje co prawda ryzykowne ale takie z których zwrot jest zdecydowanie wyższy niż świadczące o potencjale tych obligacji ryzyko jakie ponosimy kupując obligacje. Oczywiście jak w każdych innych transakcjach musimy pamiętać o dywersyfikacji ryzyka dla każdej inwestycji jest to po prostu kluczowe.