W każdym dobrze funkcjonującym przedsiębiorstwie umowy są niezwykle istotnym narzędziem rozwoju biznesu. To właśnie od tych wynegocjowanych i zapisanych warunków zależy jak korzystna będzie współpraca dla obu stron.W firmach które działają w branży produktowej kontrakty produkcyjne mają podstawowe znaczenie. Wpływa na jakość wyrobu, sprawność realizacji zamówień, skuteczność dystrybucji w ramach poszczególnych rynków. Umowy produkcyjne są tworzone przez prawników, jednak każdy menedżer, konstruktor czy inżynier zajmujący się produktem i procesem produkcyjnym powinien znać i rozumieć jej zasady.

 

Umowa produkcyjna, niezbędne elementy

Umowy produkcyjne różnią się od siebie ( i powinny się różnić) ze względu na specyfiką wyrobu i charakter współpracy stron. Istotne jest, aby każda umowa produkcji była indywidualnie dopasowana, tworzona dla zaspokojenia konkretnych potrzeb kontraktowych. Są jednak pewne podstawowe elementy, które powinny znaleźć się w każdej (lub niemal każdej) umowie produkcji. Są to:

1. Określenie celu umowy. Taki cel, czyli pożądany efekt danego kontraktu strony powinny określić między sobą, na samym początku.

2. Określenie przedmiotu umowy. Ten, w przeciwieństwie do celu warto zapisać na samym końcu. Po wpisaniu wszystkich warunków i wzajemnych oczekiwać łatwiej będzie podsumować, jaki przedmiotowy zakres ma nasza umowa produkcyjna.

3. Definicje użytych pojęć. To bardzo istotny element. Każdy człowiek rozumie pewne pojęcia nieco inaczej. Zazwyczaj mamy pewną wspólną grupę desygnatów dla danego wyrażenia oraz całkiem sporo tych, co do których nie jesteśmy w stanie się zgodzić, czy dane wyrażenie je obejmuje czy nie (szerzej omówiony przykład różnic w pojmowanych pojęciach znajduje się w artykule o umowach handlowych). Dlatego wpisywanie definicji do umowy jest tak ważne.

4. Opis produktu. Dokładność w opisie wyrobu, określenie jego funkcji i przeznaczenia ma tu kluczowe znaczenie. Podobnie jak przy definicjach może (i dochodzi) na tym polu często do niezamierzonych nieporozumień. Unikanie niedopowiedzeń w tak istotnej kwestii jak finalny efekt umowy produkcyjnej czyli gotowy wyrób jest szalenie istotne.

5. Określenie akceptowalnej jakości produkcji czyli AQL. Osoby nie mające doświadczenia w biznesie produkcyjnym może zaskoczyć fakt, że niezwykle rzadko stosuje się w praktyce zamówienie 100% idealnego towaru. Znajomość realiów wytwórczych uświadamia że najczęściej jest to po prostu nie możliwe. Zamiast tego strony ustalają między sobą jaka ilość jakiego typu wad będzie dla nich akceptowalna.

6. Przypisanie odpowiedzialności za zgodność produktu z wymogami prawnymi, podział związanych z tym kosztów. Zgodnie z prawem obowiązek oceny zgodności produktu z wymogami prawnymi zawsze będzie obowiązkiem podmiotu wprowadzającego wyrób na rynek, czyli najczęściej producenta. To on będzie odpowiedzialny za produkt wobec konsumentów, organów nadzoru rynku itp. Jednak strony między sobą mogą ten obowiązek podzielić dowolnie, podobnie jak mogą rozdzielić koszty wykazania zgodności wyrobu, które bywają niemałe.

7. Przydzielenie majątkowych praw autorskich do produktu. O ile niemajątkowe prawa autorskie nie stanowią wątpliwości i zawsze będą przypisywane samemu autorowi (lub współautorom, jak często bywa) o tyle te o ekonomicznym charakterze nie są już taką oczywista sprawą. Umowa produkcyjna powinna zatem potwierdzać, która ze stron, w jakim stopniu będzie z nich korzystała.

 

Pamiętaj, dobrze ukształtowany kontrakt to podstawa owocnej współpracy i rozwoju biznesu.


Zuzanna Wiśniewska