Zagrożenia dla systemu emerytalnego w Polsce

Zagrożenia dla systemu emerytalnego w Polsce

Na świecie istnieje wiele systemów emerytalnych,, jednak mało który z nich ma charakter unikalny. W Polsce mamy do czynienia z tak zwanym zmienno-pokoleniowym systemem emerytalnym, który polega na tym, iż osoby, które aktualnie znajdują się w wieku produkcyjnym...
ZUS od pierwszego dnia działalności – czy to moralne

ZUS od pierwszego dnia działalności – czy to moralne

W Polsce mamy do czynienia z niezwykle koszto-chłonnym systemem emerytalnym, który polega na zastępowalności pokoleń. Oznacza to dokładnie tyle że na pokolenie które obecnie pobiera świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pracują osoby mające umowy o pracę...